We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

در راستای اهداف و مسؤولیتهای محوله درزمینه برنامه‌ریزی، مکانیابی، تهیه گزارشات‌ توجیهی، تملک ‌اراضی طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی جهت آماده‌سازی اراضی و ایجاد امکانات زیربنائی مورد نیاز به منظور ایجاد بستری مناسب برای تسریع دراستقرار صنایع درشهرستان‌های مختلف استان درقالب ایجاد شهرکهای صنعتی مصوب متمرکز نموده‌ است .

موقعیت استقرار شهرکها و نواحی صنعتی استان مرکزی

استان مرکزی باتوجه به عواملی مانند : برخورداری از صنایع بزرگ و مادر با ویژگیهای فوق العاده فنی ‌وتخصصی؛ تجربه چهاردهه استقرار و توسعه صنعتی صنایع بزرگ و کوچک متعدد ؛برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و همجواری با قطبهای جمعیتی و صنعتی مهم (تهران واصفهان) واستانهای همدان ، لرستان و قم ؛ قرارگیری در کرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب و محورهای ارتباطی شرق غرب کشور و مسیر راه آهن سراسری ؛ قرارگیری در مسیر خطوط اصلی انتقال و تأمین انرژی ( نفت ، گاز و برق ) کشور ؛ وجود منابع و ذخایر معدنی فراوان فلزی و غیرفلزی ؛ امکان ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی به دلیل غنی بودن منطقه از نظر برخی محصولات ؛ پایین بودن خطر زلزله دراغلب مناطق استان ؛ وجود مراکز علمی ، آموزشی ، تحقیقاتی ، پارک علم وفناوری ومراکز رشد ICT، وجود نیروی کارمتخصص ، باتجربه و کارآزموده و… از استانهای برخوردار و دارای مزیت برای سرمایه گذاری بوده و این عوامل و بسیاری از پارامترهای دیگر موجب استقبال روز افزون صنعتگران وسرمایه گذاران صنعتی بمنظور استفاده بهینه از امکانات وخدمات زیربنائی درشهرکهای صنعتی استان شده واین شهرکها را ازاین حیث بااقبال مناسبی روبرو کرده است به گونه ای که ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و توسعهشهرکهای موجود را اجتناب ناپذیر نموده است .

درحال حاضر شهرک صنعتی مصوب در سطح استان با پراکندگی مناسب وجود دارد و هریک از شهرستانهای استان دارای حداقل یک شهرک صنعتی بوده و دراین میان شهرستان اراک با سه شهرک ، شهرستان ساوه و زرندیه هرکدام با سه شهرک بیشترین فراوانی را ازحیث تعداد شهرکهای صنعتی دربین سایر شهرستانهای استان دارا می‌باشند . همچنین ۱۶ ناحیه صنعتی مصوب مستقر در استان تحت پوشش این شرکت قرار دارد.

   امیداست باتوجه به نقش روزافزون شهرکها ونواحی صنعتی‌دراستقرارسازمان‌یافته واحدهای‌صنعتی‌و استفاده از پتانسیلهای هم مکانی ، این شرکت بتواند علاوه بر تأمین نیازهای عمومی ، آب ، برق ، گاز ، خطوط ارتباطی و …. سایر خدمات ضروری مورد نیاز صنعتگران ازقبیل خدمات مشاوره‌ای تخصصی درزمینه تکنولوژی ، بازرگانی ، مالی ، مالیاتی و…. را در شهرکها ونواحی‌صنعتی در دسترس آنان قرار دهد و در راستای تحقق این هدف و بمنظور اصلاح و بهبود عملکرد یا اعمال تغییر وتحویل درآنها نیازمند دریافت پیشنهاد و نظرات صنعتگران محترم و سرمایه گذاری صنعتی و دیگرعزیزان می‌باشد .

نشانی : اراک ، بلوار فاطمیه ، کوچه جنب استانداری ، شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

کدپستی : ۳۸۱۸۶۵۳۱۹۴

تلفن : ۰۸۶۳۳۴۴۳۰۰۰

نمابر :۰۸۶۳۳۶۶۲۳۸۹

نمابر فنی :۰۸۶۳۳۴۴۳۲۲۱

نمابر مدیریت:۰۸۶۳۳۶۷۴۷۱۳

info@miec.ir : پست الکترونیکی 

ارتباط مستقیم با یوستون

گروه پشتیبانی یوستون در حال حاضر آنلاین نیستند. ولی شما می‌توانید سوال خود را ایمیل کنید، ما در اسرع وقت با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد.

سوالی دارید؟‌ما جوابگوی سوالات شما هستیم.

جهت شروع مکالمه، کلید اینتر را بزنید.